Avgifter båtplatser

  • Båtplats med boj 1000 kr/år
  • Båtplats med bom 550 kr/bryggmeter och år
  • Boj på svaj 700 kr/år
  • Snipbrygga 700 kr/år
  • Båtlyft, 300 kronor
  • Båtlyft ej medlem, dubbla avgiften