El på bryggorna

Elen på brygga 2 och 3 påslagen. Elen på brygga 1 kommer att kopplas in innan april månads slut ⚡️.

Vi påminner också om att elen på bryggorna endast får användas till batteriladdare eller ex. belysning i båten. Nätet är inte dimensionerat för större effektuttag.