Märkning av småbåtar

Hamnkaptenen påminner om att märkning av småbåtar skall ske med ägarens namn, telefonnummer och klubbens dekal.