Avgifter båtlyft

  • 300 kronor / lyft
  • Dubbla avgiften för icke medlemmar