Uppsägning båtplats/ Utträde ur klubben

Uppsägning av båtplats och/eller utträde ur klubben skall ske skriftligt på därför avsedd blankett. Blanketten finns för nedladdning här, alternativt hämtas i klubbhuset. Blanketten skickas till Motala Vätterfiskeklubb, alternativt lämnas till styrelseledamot.
Uppsägning av båtplats/ utträde ur klubben