Medlemsavgift via e-faktura

Tack vare Svenska Båtunionens samarbete med Billecta och deras faktureringstjänst kan vi nu erbjuda alla våra medlemmar att betala sin medlemsavgift via e-faktura.

Nedan följer en instruktion för hur du ansluter dig till e-faktura.

Hur anmäler du dig till e-faktura? 
Du anmäler i din internetbank (menyalternativet brukar heta ”anslut e-faktura” eller motsvarande) att fakturan ska skickas som e-faktura fortsättningsvis. Man söker upp företaget via namn och då ska man söka efter SBU Båtklubbar via Billecta, det går mao inte att söka efter båtklubbens namn. I anmälan behöver du uppge namn och epostadress. Dessutom behöver såväl medlemsnummer som E-faktura ID (2144303) uppges. Ditt medlemsnummer hittar du på tidigare avier från klubben
.

Klubbens E-faktura ID är 2144303

Önskar du ha hjälp med att ansluta dig till e-faktura kan du mejla namn, personnummer och vilken bank du har till [email protected] så lägger vi upp detta.