Om MVFK

Välkommen till Motala Vätterfiskeklubbs hemsida!

I en skyddad vik, mellan nya Motalabron och Motala Båtvarv i södra Motala ligger Motala Vätterfiskeklubb. Båtklubben bildades 1 september 1964 och har idag drygt 200 medlemmar och lite över 125 båtplatser. Klubben förfogar över fyra bryggor, ett antal sjöbodar, en kran för upptagning och sjösättning av båtar och ett klubbhus.

bild_om