Priser

  • Ställplats inkl.- sommar el* 250:-, per dygn
  • Under cykelveckan 350:- per dygn. (2 personer per husbil. 50 kr per extra resenär)

SE Du betalar och bokar din ställplats via Psidan
EN You pay and book your pitch at Psidan
DK Sie bezahlen und buchen Ihren Stellplatz bei Psidan

https://www.psidan.se/mvfk

Under större evenemang i Motala med omnejd, utöver Vätternrundan, kan priserna för ställplatserna justeras.

*Sommar el – Motala Vätterfiskeklubb tillhandahåller endast hushållsel. Dvs. att elen inte får användas för uppvärmning och eller kyla av fordonen vid ställplatser.