Avgifter

Medlem

 • Medlemsavgift 300 kronor / år

Ny medlem

 • Inträdesavgift 1000 kronor
 • Depositionsavgift nyckel 500 kronor (återfås vid urträde ur klubben)

Båtplatser

 • Båtplats med bom 500 kronor / bryggmeter och år
 • Båtplats med boj 1000 kronor / år
 • Boj på svaj 700 kronor / år
 • Snipbrygga 500 kronor / plats och år

Övriga avgifter

 • Bodhyra 250 kronor / år
 • Tält 500 kronor / år
 • Försenings och påminnelseavgift 100 kronor
 • Avgift vid ej utförd arbetsplikt 500 kronor / år och tillfälle

Stughyra (endast medlem) 

 • Avgift för hyra av klubbstuga 1500 kronor.
  Depositionsavgift 1000 kronor