Styrelse

Styrelsen i Motala Vätterfiskeklubb:
Ordförande:        Johan Rickardsson      [email protected] 
v. ordförande.     Mikael Pettersson  
Sekreterare         Kenneth Karlsson        [email protected]
Kassör:                 Anders Aronsson        [email protected]

Hamnkapten       Micke Pettersson        [email protected] / 076-00 43 243      
Medlemsfrågor  Carl-Johan                   [email protected] / 076-861 41 40

Ställplatser          [email protected] / 076-861 41 40 

Du når oss på ovanstående mejl eller via [email protected] 
eller via snigelposten på adress:
Motala Vätterfiskeklubb
Fabriksgatan 32
59137 Motala