Service

  • Två toaletter
  • En dusch
  • Färskvatten finns vid klubbhuset
  • El-anslutning på varje plats.
    Elen är endast till för hushållsel. Inte för uppvärmning eller kyla.
  • Brännbart avfall lämnas i container bakom traktorgarage