Klubbhuset

Motala Vätterfiskeklubb gjorde en stor investering för några år sedan då man valde att bygga ett helt nytt klubbhus.