Information om bygget

Nytt klubbhus

Bakgrund / Syfte
– Motala Vätterfiskeklubb (MVFK) har funnits sedan 1960-talet
– MVFK hyr marken av Motala Kommun på ett 5 års kontrakt
– Motala kommun har inga planer på att förändra området och håller istället på
och fastställer en stadsplan där vår verksamhet blir en del i stadsplanen
– MVFK´s fokus har legat på bryggor och vinteruppläggning
– MVFK har varit anslutna till kommuns sommarvatten och har haft torr toaletter
som kommun tömt. Nu har kommunen dragit in sommarvatten och även slutat
hantera tömning av toaletterna, vilket ökar kravet på vatten och avlopp.
– Med tanke på nya krav på vatten och avlopp har MVFK dragit in kommunalt
vatten och avlopp till en kostnad av cirka 100 000 kr och har en tillfällig
“toalettvagn” med vatten, avlopp och toalett.
– Till detta kommer behov av mer ekonomiska lokaler som även fungerar
vintertid
– Under 2013-2014 har MVFK tagit fram ritningar och fått bygglov till ett
klubbhus enligt kommande sidor.

– Klubbhuset skall ha följande funktioner:
o Samlingsrum för grupper typ styrelsen och kommittéer
o “Kök” för enklare matlagning/kaffekokning och förvaring
o Toalett (handikappanpassade
o Dusch
o Utrymme för framtida bastu
o Varmförråd
o Altan under tak

Status

MVFK har alltid arbetat efter kontantmetoden och alltid “investerat” i verksamheten.
MVFK har senaste åren:
Bytt till en bättre traktor
Installerat Y-bommar på alla bryggor utom jollebryggan (efter tillgång till pengar i
kassan)
Renoverat lyftkran och set till att den är godkänd och besiktas varje år
Investerat i larmutrustning
Investerat i miljövänligare och mer ekonomisk belysning på området
Investerat i kommunalt vatten och avlopp
Tagit fram ritningar och bygglov på ny klubbstuga
Drygt 200 medlemmar konstant
Drygt 125 bryggplatser

(se ritningar)

husbygge1

Omsättning 2009 – 2013 = 1 019 131,91 kr Nettovinst = 47 728,90 kr
(inklusive direktavskrivna investeringar)
Direktavskrivna investeringar 2009 -2013 = 457 597,00 kr = ca 100 000 kr per år

husbygge2

Projektplan

– Ritningar Klara
– Bygglov Klart
– Upphandling av byggmästare, material 2015-01 – 2015-04
(preliminär offert klart till årsmötet)
– Årsmöte och beslut 2015-03-18
– Ansökan lån 2015-03-20
– Markarbete sommaren 2015
– Byggnation av ytterstomme el och vatten hösten 2015
– Inredning, kök, väggar mm vintern 2015-2016
– Slutmålning markarbeten mm våren 2016

Investering

Totalkostnad 1 000 000 kr
Egen insats 2015 100 000 kr
Lånebehov 900 000 kr
Amorterings belopp 100 000 kr
Amorteringstid 9 år
Till detta kommer egna insatser vad gäller arbete vi kan utföra själva